Arhitektonski atelier Hržić  
Kuševićeva 6,
10000 Zagreb,
Hrvatska
tel.+385 (0)1 4851 918
fax. +385 (0)1 4851 917
e-mail.
 

[2016.-2017.]
BIGSEE ARCHITECTURE AWARD 2020.
za Kolumbarijski zid Mirogoja uz Remetsku cestu

[2010]
Graditeljska nagrada CEMEX 2010
Javne i poslovne građevine:
Višenamjenska sportska dvorana Krešimir Ćosić, Zadar
1.mjesto u nacionalnoj konkurenciji i 3. mjesto u međunarodnoj konkurenciji (Mexico)

[2009]
Nagrada "Vladimir Nazor"
za Višenamjensku gradsku dvorana "Krešimir Ćosić"
Zadar, Višnjik

[1996]
Odlikovanje Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića
za kulturno stvaralaštvo na području arhitekture od 1991-1996

[1995]
Nagrada "Vladimir Nazor"
za Nacionalnu i Sveučilišnu biblioteku, Zagreb
(M. Hržić, Z. Krznarić, D. Mance, V. Neidhardt)

[1989]
"Europian Design Award for Steel Structure"
koju dodjeljuje ECCS pod patronatom HRH Princess Royal za SPK "Cibona"
(M. Hržić, I. Piteša, B. Šerbetić)

 

[1989]
Nagrada "Viktor Kovačić"
za zgradu "D" ETF-a, Zagreb

[1988]
Nagrada 23. Zagrebačkog salona
za SPK "Cibona"
(M. Hržić, I. Piteša, B. Šerbetić)

[1988]
Velika nagrada 23. Zagrebačkog salona
za Krematorij na Mirogoju, Zagreb
(M. Hržić, Z. Krznarić, D. Mance)

[1987]
Republička i savezna nagrada "Borbe"
za SPK "Cibona"
(M. Hržić, I. Piteša, B. Šerbetić)

[1985]
Republička i savezna nagrada "Borbe"
za Krematorij na Mirogoju, Zagreb
(M. Hržić, Z. Krznarić, D. Mance)

[1982]
Nagrada 17. Zagrebačkog salona
za studiju centralnog gradskog područja i priobalja Save, Zagreb

(M. Hržić, Z. Krznarić, D. Mance, V. Neidhardt)

 

[1979]
Nagrada 14. Zagrebačkog salona
za projekt Nacionalne i svučilišne biblioteke, Zagreb
(M. Hržić, Z. Krznarić, D. Mance, V. Neidhardt)