Arhitektonski atelier Hržić  
Kuševićeva 6,
10000 Zagreb,
Hrvatska
tel.+385 (0)1 4851 918
fax. +385 (0)1 4851 917
e-mail.

povratak

«   »

 
448
448
448
448
448
 

Grobno polje 166-B na Mirogoju

godina: 2016.
Zagreb
stanje: izvedeno

Prema vrsti ukapanja grobno polje 166-B pripada u groblje s klasičnim ukopom. Grobno polje je zamišljeno tako da grobni redovi prate slojnice terena kaskadno se spuštajući prema Remetskoj cesti u visinskim razlikama od cca 1 metra. Grobni redovi su postavljeni u smjeru sjever – jug, povezani su pješačkim putevima, stubama i poljima zelenila. Kaskade su postavljene na teren tako da je šetnica uvijek na terenu dok se grobni red urezuje djelomično u teren, pa se u pozadini groba formira podzid. U zoni između granice obuhvata i Remetske ceste u budućnosti se planira izgradnja ogradnog kolumbarijskog zida s pripadajućom šetnicom. Planirane staze uz grobne redove jednog će dana biti spojene na šetnicu ogradnog i kolumbarijskog zida Mirogoja. Pješačke staze visinski su spojene stubištima. Između kaskada formiraju se potezi zelenila unutar kojih bi se maksimalno očuvala postojeća šuma bjelogorice. Na mjestima sa skupinama kvalitetnih stabala ostavljaju se veće površine u obliku zelenih otoka.