Arhitektonski atelier Hržić  
Kuševićeva 6,
10000 Zagreb,
Hrvatska
tel.+385 (0)1 4851 918
fax. +385 (0)1 4851 917
e-mail.

povratak

«   »

 
448
448
 

Južni aneks ogradnog i kolumbarijskog zida groblja Mirogoj

godina: 2016.
Zagreb
stanje: projekt

Studija prostora neposredno ispred mirogojskih arkada proizišla je iz potrebe za sanacijom tog vrijednog arhitektonskog prostora vizura koji se danas narušava nedopuštenim parkiranjem vozila ispred samih arkada. S obzirom na povijesni kontekst ovoga prostora nužno je spriječiti parkiranje uz mirogojske arkade u Aleji Hermanna Bolléa. Studija predlaže ozelenjavanje zone ispred arkada kako bi im se „dodao“ adekvatan okoliš te odmak pješaka od same građevine. Takvo oblikovanje prostora ispred arkada vidljivo je i na povijesnim fotografijama: uz arkade se nalazi potez zelenila, a promet je zapadno od njega. Današnji kolni profil aleje opločuje se kamenim pločama i kockama, a logika opločenja prati tlocrtnu organizaciju kontinuiranog zida i mjestimičnih istaka paviljona arkada. U profil se dodaje povijesna urbana oprema: javna rasvjeta i klupe. Javna rasvjeta postavlja se uz zapadni rub pješačke površine, a klupe se postavljaju u proširenjima pješačke površine prema istoku, na mjestima istaka paviljona u arkadama.

Promet „u mirovanju“ planira se izmjestiti na parcelu zapadno od arkada, uz privatne klesarske radionice (parcelu je Grad ponudio kao moguće mjesto organiziranja parkinga). Kao alternativna lokacija za parkiranje logično se nameće i Remetska cesta, gdje je parkiranje i moguće i dostupno, a što je detaljno razrađeno u Studiji sanacije Remetske ceste uz ogradni i kolumbarijski zid Mirogoja. Stoga ova dva projekta treba čitati kao sintezno rješenje prostora uz groblje, od sjevera, s ulazom u Krematorij, do juga, s novim južnim arkadama. Rješenjem se stvara kvalitetan javni prostor s pješačkim stazama, zelenim površinama i parkirališnim mjestima i zaokružuje ga u oblikovanu cjelinu primjerenu glavnom gradskom groblju.