Arhitektonski atelier Hržić  
Kuševićeva 6,
10000 Zagreb,
Hrvatska
tel.+385 (0)1 4851 918
fax. +385 (0)1 4851 917
e-mail.

povratak

«   

 
448
448
448
448
448
448
448
448
448
448
448
448
448
448
448
 

Projektantski modeli obnove, Blok 19, Scenarij I

godina: 2021.
Zagreb
stanje: Idejno rješenje

BLOK 19 - UMJETNIČKI BLOK / PARK SKULPTURA

Blok 19 u ovoj studiji koncipira se kao Umjetnički blok sa postojećom (od potresa saniranom i ojačanom) izgradnjom po obodu, dok se u unutrašnjosti bloka substandardne i oštećene zgrade uklanjaju te se formira javni parter / parkovna površina, unutar koje se planira javna izgradnja paviljonskog tipa, s kulturnom / društvenom / umjetničkom namjenom. Od planirane izgradnje to su Centar Džamonja u sjeverozapadnom dijelu bloka te se po potrebi integrira s postojećom zgradom Zajednice tehničke kulture, Kulturni centar na sjeveroistočnom dijelu bloka koji se nastavlja na postojeću izgradnju Hotela Park, Studij dizajna na južnom dijelu bloka koji se planira na mjestu prazne parcele u Dalmatinskoj ulici i Dizajn centar, te oko njih oblikovan park koji omogućava prolaz i zadržavanje u bloku iz Ilice, Frankopanske i Dalmatinske ulice. Ispod parkovne površine, planiraju se podzemne etaže s komercijalnim sadržajima i garažno-parkirnim mjestima. Svi projektirani, kao i neki postojeći objekti, ostvaruju ekološki aspekt zelene arhitekture, ozelenjenih krovova, održivih izvora energije, solarnih ćelija na krovovima.

Svi planirani sadržaji unutar bloka međusobno su povezani na razinama -1 i -2. Na taj način razina prizemlje ostaje parkovno uređena površina, a podzemne razine osim proširenja kulturnog sadržaja nude i komercijalne sadržaje te parkirališne površine. Prometno rješenje bloka sugerira podzemne garaže na dvije pozicije - iz Ilice i alternativno Dalmatinske ulice s preko 300 parkirnih mjesta.